Naše předchozí práce

Geodetické práce na odbahnění Kyjského rybníka

Kontrolní geodetické práce při odbahnění Kyjského rybníka (rozloha 128 tis. m2) v Praze roku 2008 pro společnost GEOSAN. Výpočty kubatůr, vytyčení rybniční strouhy, kontrola měřické sítě. Všechny práce probíhaly při napuštěném stavu.

Geodetické práce na odbahnění Kyjského rybníka